Колекции

Фотографии од енциклија кордигера

Фотографии од енциклија кордигера


ФОТОГРАФИИ НА ПРИРОДАТА И THEИВОТНАТА СРЕДИНА

Енциклија кордигера
(семејство Orchidaceae)


Со благодарност од Аделиндо ulулијани


Со благодарност од Аделиндо ulулијани

Кралство

:

Плантажи

Кладо

: Ангиосперми

Кладо

: Монокотиледони

Со цел

:

Аспарагали

Семејство

:

Orchidaceae

Kубезен

:

Енциклија

Видови

:

Енциклија кордигера


Видео: Энциклия описание и уход.